ಟಿ.ಬಿ. ಜಯಚಂದ್ರ

ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ
ಬೆಳಗಾವಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ, ಕಣಗಲಾ, ದೇಶನೂರು, ದೇವರಶೀಗಿಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಇನ್ನಿತರಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆರಾಜ್ಯಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿಸಚಿವ ಟಿ.ಬಿ. ಜಯಚಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಸಭೆಯಲ್ಲಿಅವರುಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್. ಜಯರಾಮ, ಶಾಸಕ ಸತೀಶಜ ರಕಿಹೊಳಿ, ಸಂಸದ ಪ್ರಕಾಶ ಹುಕ್ಕೇರಿಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳುಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಬೆಳಗಾವಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ, ಕಣಗಲಾ, ದೇಶನೂರು, ದೇವರಶೀಗಿಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಇನ್ನಿತರಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆರಾಜ್ಯಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿಸಚಿವ ಟಿ.ಬಿ. ಜಯಚಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಸಭೆಯಲ್ಲಿಅವರುಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್. ಜಯರಾಮ, ಶಾಸಕ ಸತೀಶಜ ರಕಿಹೊಳಿ, ಸಂಸದ ಪ್ರಕಾಶ ಹುಕ್ಕೇರಿಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳುಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

► Follow us on –  Facebook / Twitter  / Google+

 

Facebook Comments

Sri Raghav

Admin