ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ
 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ದಿವ್ಯಔಷಧ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನುಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ರಕ್ತ ನಾಳಗಳನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ನಾಡಿ ಬಡಿತವನ್ನುಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಸಮರ್ಪಕ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಪರು, ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ ಸೇರುವುದನ್ನುತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ದಿವ್ಯಔಷಧ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನುಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ರಕ್ತ ನಾಳಗಳನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ನಾಡಿ ಬಡಿತವನ್ನುಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಸಮರ್ಪಕ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಪರು, ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ ಸೇರುವುದನ್ನುತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.

Facebook Comments

Sri Raghav

Admin