ಮೂಲಂಗಿ

ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ
 ಮೂಲಂಗಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಂಟು. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇದು ಗುಣಕಾರಿ. ಊಟದಲ್ಲಿ ಮೂಲಂಗಿಯ ಪಚ್ಚಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದು. ಊಟದ ನಂತರ ಹಸಿ ಮೂಲಂಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಲೂ ಆಹಾರ ಪಚನವಾಗುವುದು.ಬೆಂದ ಮೂಲಂಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಸಿ ಮೂಲಂಗಿಯೇ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯ.ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಗಂಟಲು ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಂಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗುಣಕಾರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಹಸಿ ಮೂಲಂಗಿ ಸೇರಬೇಕಾದ್ದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಸಿ ಮೂಲಂಗಿ ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಹಸಿ ಮೂಲಂಗಿ ಕೊಸಂಬರಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೆಗಡಿ ಬರುವ ಸಂಭವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಅಜೀರ್ಣ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ದೃಷ್ಟಿಮಾಂದ್ಯ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಕಾಮಾಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮೂಲಂಗಿಯ ಹೋಳುಗಳಿಗೆ ಕಾಳು ಮೆಣಿಸಿನಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗುಣವುಂಟು. ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಯಿಸಿದ ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ತಿನ್ನಬಾರದು.ಮೂಲಂಗಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ನುಣ್ಣಗೆ ಅರಿದು ಚೇಳು ಕುಟುಕಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಚೇಳಿನ ವಿಷ ಏರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ ಮತ್ತು ಚಳುಕು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಂಗಿ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರುವ ಕಾರಣ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಎಸೆಯಬಾರದು. ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಪಲ್ಯ ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ.ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ಮೂಲಂಗಿ ಬೀಜವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಅರೆದು, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕದಡಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತಡೆದ ಮುಟ್ಟು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.ಮೂಲಂಗಿ ಬೀಜವನ್ನು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ, ನಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅರೆದು ಹಚ್ಚುವುರಿಂದ ಗಜಕರ್ಣ, ಹುಳುಕಡ್ಡಿ, ತುರಿಕಜ್ಜಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಚರ್ಮರೋಗಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ.

ಮೂಲಂಗಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಂಟು. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇದು ಗುಣಕಾರಿ. ಊಟದಲ್ಲಿ ಮೂಲಂಗಿಯ ಪಚ್ಚಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದು. ಊಟದ ನಂತರ ಹಸಿ ಮೂಲಂಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಲೂ ಆಹಾರ ಪಚನವಾಗುವುದು.ಬೆಂದ ಮೂಲಂಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಸಿ ಮೂಲಂಗಿಯೇ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯ.ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಗಂಟಲು ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಂಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗುಣಕಾರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಹಸಿ ಮೂಲಂಗಿ ಸೇರಬೇಕಾದ್ದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಸಿ ಮೂಲಂಗಿ ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಹಸಿ ಮೂಲಂಗಿ ಕೊಸಂಬರಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೆಗಡಿ ಬರುವ ಸಂಭವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಅಜೀರ್ಣ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ದೃಷ್ಟಿಮಾಂದ್ಯ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಕಾಮಾಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮೂಲಂಗಿಯ ಹೋಳುಗಳಿಗೆ ಕಾಳು ಮೆಣಿಸಿನಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗುಣವುಂಟು.ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಯಿಸಿದ ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ತಿನ್ನಬಾರದು.ಮೂಲಂಗಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ನುಣ್ಣಗೆ ಅರಿದು ಚೇಳು ಕುಟುಕಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಚೇಳಿನ ವಿಷ ಏರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ ಮತ್ತು ಚಳುಕು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಂಗಿ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರುವ ಕಾರಣ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಎಸೆಯಬಾರದು. ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಪಲ್ಯ ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ.ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ಮೂಲಂಗಿ ಬೀಜವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಅರೆದು, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕದಡಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತಡೆದ ಮುಟ್ಟು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.ಮೂಲಂಗಿ ಬೀಜವನ್ನು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ, ನಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅರೆದು ಹಚ್ಚುವುರಿಂದ ಗಜಕರ್ಣ, ಹುಳುಕಡ್ಡಿ, ತುರಿಕಜ್ಜಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಚರ್ಮರೋಗಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ.
Facebook Comments

Sri Raghav

Admin