ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮೊಸಳೆ

ಮೈಸೂರಿನ,ಸೆ.11- ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಬಳಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮೊಸಳೆ , ಕಾರಂಜಿಕೆರೆ ಅಥವಾ ಮೃಗಾಲಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ

Read more