ಪಡಿತರ ಸರಳೀಕರಣ : ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಕೂಪನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಬೆಂಗಳೂರು,ಮಾ.4-ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು , ಪಡಿತರದಾರರು ಕೂಪನ್‍ಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೇ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಒತ್ತಿ ಪಡಿತರ ಕೂಪನ್‍ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪಡಿತರವನ್ನು

Read more