ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (26-12-2018-ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಚಂದ್ರನ ಕಿರಣಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿವೆ. ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಬಹು ಸೊಗಸು. ಸಾಧುಗಳ ಆಗಮನದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಸುಖವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳು ಸೊಗಸು. ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (25-12-2018-ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಅಸೂಯಾಳು, ಕನಿಕರ ತೋರು ವವನು, ಸಂತುಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದವನು, ಕೋಪಿಷ್ಠನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂದೇಹ ಪಡುವವನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವವನು- ಈ ಆರು ಜನರೂ ದುಃಖಭಾಗಿಗಳು.

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (23-12-2018-ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ರೋಗಿಯಾದವನಿಗೆ ಕಹಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಔಷಧ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹಗೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಒಳ್ಳೆಯವನು ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದರೂ ದುಷ್ಟನನ್ನು ದೂರ ಇಡಬೇಕು. ಬೆರಳು ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಹಾವು

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (22-12-2018-ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ತಿಳಿಯದೆ ಪತಂಗದ ಹುಳುವು ದೀಪದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಲಿ; ಹಾಗೆಯೇ ಮೀನೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೆಸ್ತರವನ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಲಿ; ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (21-12-2018-ಶುಕ್ರವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ತನಗಿಂತ ಹೀನರ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಕುಂದುತ್ತದೆ; ತನಗೆ ಸಮರಾದವರೊಡನೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕರೊಡನೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.  -ಹಿತೋಪದೇಶ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (29-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ರಾಗ ಎಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟಿದ ಮೊಳೆ; ಗುಣವೆಂಬ ಹಣವನ್ನು ಕದಿಯುವ ಕಳ್ಳ; ವಿದ್ಯಾ ಎಂಬ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನುಂಗುವ ರಾಹು; ತಪೋವನವನ್ನು ನಾಶಿಸುವ ಬೆಂಕಿ.

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (26-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಹಾವು ಪೆÇರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಅಧರ್ಮದ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. –ಮನುಸ್ಮೃತಿ #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (25-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಮಸುಖವೆಂಬುದೇನುಂಟೋ, ದೇವಲೋಕದ ಮಹಾಸುಖವೆಂಬುದೇನುಂಟೋ- ಇವೆರಡೂ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದಾಗುವ ಸುಖದ ಹದಿನಾರನೆಯ ಒಂದಂಶವೂ ಅಲ್ಲ. -ಮಹಾಭಾರತ # ಪಂಚಾಂಗ : ಗುರುವಾರ, 25.10.2018

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (23-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಗುಣ ವಿದ್ದರೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ದೋಷವಿದ್ದರೆ ಬಿಡಬೇಕು.-ರಾಮಾಯಣ # ಪಂಚಾಂಗ : ಮಂಗಳವಾರ, 23.10.2018 ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಬೆ.06.11

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (22-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮಗ, ಸೇವಕ, ಸ್ನೇಹಿತ, ಮಿತ್ರ, ಹೆಂಡತಿ, ಧರ್ಮ, ಸತ್ಯಶೀಲತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೋಪದ ಸ್ವಭಾವದವನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತವೆ.-ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ # ಪಂಚಾಂಗ : ಸೋಮವಾರ,

Read more