ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (17-03-2019- ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ದಾನ, ಭೋಗ, ನಾಶ ಎಂದು ಹಣಕ್ಕಿರುವ ಮೂರು ಗತಿಗಳು. ಯಾವನು ದಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ತಾನು ಭೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನ ಹಣಕ್ಕೆ ಮೂರನೆಯ ಗತಿ, ಅಂದರೆ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (16-03-2019- ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಇತರರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಯುಳ್ಳ ಚಾಡಿಕೋರನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ದೀಪವನ್ನು ನುಂಗಲು ಹೊರಟ ಪತಂಗದ ಹುಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಇದ್ದೀತೆ? 

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (15-03-2019- ಶುಕ್ರವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಗುಂಪಿನ ಮುಂದಾಳುವಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೂಡಿದರೆ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟುಹೋದರೆ ಆಗ ಆ ಮುಂದಾಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.  -ಹಿತೋಪದೇಶ #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (14-03-2019- ಗುರುವಾರ )

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೂ, ಕಪಟವರಿಯದವರೂ, ಹೇಳಿದುದನ್ನು ನಡೆಸುವವರೂ, ಪರೋಪಕಾರಿಗಳೂ ಆದ ಜನರು ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಸೇವ್ಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. -ಸುಭಾಷಿತರತ್ನ ಭಾಂಡಾಗಾರ # ಪಂಚಾಂಗ :ಗುರುವಾರ, 14.03.2019

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (13-03-2019- ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಜಡೆಬಿಡಿಸಿದವನು, ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿದವನು, ಕೇಶಲುಂಚನ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಕಾವೀಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಾನಾ ವೇಷ ಹಾಕಿದವನು, ಹೀಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬಹುವಿಧ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮೂಢನು ಕಂಡರೂ ಕಾಣದೆ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (12-03-2019- ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕುಂತೀಪುತ್ರನಾದ ಧರ್ಮರಾಯನೇ, ಬಡವರನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಡ. ರೋಗವಿರುವವನಿಗೆ ಔಷಧ ಹಿತವಾದದ್ದು. ರೋಗವಿಲ್ಲದವನಿಗೇಕೆ ಔಷಧ?  -ಹಿತೋಪದೇಶ # ಪಂಚಾಂಗ :ಮಂಗಳವಾರ, 12.03.2019 ಸೂರ್ಯ ಉದಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (11-03-2019- ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆರಳು-ಬಿಸಿಲು ಗಳು ಒಂದರೊಡನೊಂದು ಕೂಡಿಯೇ ಇರುವುವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ಮವೂ, ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವನೂ ಕೂಡಿಯೇ ಇರುವರು.  -ಸುಭಾಷಿತ ಸುಧಾನಿಧಿ #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (10-03-2019- ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ವಿದ್ವಾಂಸರು ರಚಿಸಿರುವುದು ಮನಃಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲೆಂದು. ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿದೆಯೋ ಅವನೇ ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ. -ಮಹಾಭಾರತ # ಪಂಚಾಂಗ :ಭಾನುವಾರ, 10.03.2019 ಸೂರ್ಯ ಉದಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (09-03-2019- ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರಿಯಳೂ, ಪ್ರಿಯಂವದೆಯೂ ಆದ ಹೆಂಡತಿ, ವಿನೀತನಾದ ಮಗ, ಧನಾರ್ಜನೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿದ್ಯೆ- ಇವು ಆರು ಜನತೆಗೆ ಸುಖಕರವಾದವು.  -ಮಹಾಭಾರತ # ಪಂಚಾಂಗ :ಶನಿವಾರ,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (08-03-2019- ಶುಕ್ರವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಲೀ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದನಾಗಲೀ ಮನಬಂದಂತೆ ನಡೆಯುವವನಾದರೆ ನಿತ್ಯವೂ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.  -ಸುಭಾಷಿತ ಸುಧಾನಿಧಿ # ಪಂಚಾಂಗ :ಶುಕ್ರವಾರ, 08.03.2019 ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಬೆ.06.32

Read more