ಹಗರಣಮುಕ್ತ ಆಡಳಿತ ಆಡಳಿತ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ : ಮೇಯರ್ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ.30- ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಅವಯಲ್ಲಿ ಹಗರಣಮುಕ್ತ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಮುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮೇಯರ್ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಇಂದಿಲ್ಲಿ

Read more