ಪೆಟ್ರೋಲ್‍ಗೆ ಕಲುಷಿತನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಂಕ್ ಮುತ್ತಿಗೆ

ತುಮಕೂರು,ಸೆ.10-ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನೊ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ… ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕುಡಿಬೋದು… ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‍ಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಓಡಾದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ… ಖಂಡಿತ ಸೀಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

Read more