ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (15-07-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಲಿ ಪಳಗಿಸುವಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಾಗ ಹಿಂಸೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ಶಾರೀರಿಕ ದಂಡನೆ ಮಾಡದೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಯವಾದ, ಇಂಪಾದ ಮಾತನ್ನಾಡಬೇಕು. ಅವನೇ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (08-07-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :  ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾಗ, ಅಧ್ಯಯನ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು, ಸತ್ಯ, ಧೈರ್ಯ, ಕ್ಷಮಾಗುಣ, ಲೋಭವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಇವು ಎಂಟೂ ಮಾರ್ಗಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  -ಹಿತೋಪದೇಶ, ಮಿತ್ರಲಾಭ ಪಂಚಾಂಗ : 08.07.2018

Read more

ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ..? ( ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ದಿನಭವಿಷ್ಯ- 01-07-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :  ಸುವರ್ಣಮೃಗದ ಇರುವಿಕೆ ಅಸಂಭವ. ಆದರೂ ಶ್ರೀರಾಮನು ಅಂಥ ಮೃಗಕ್ಕಾಗಿ ಆಶಿಸಿದನು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ವಿಪತ್ತು ಸಮೀಪಿಸಿದೆಯೊ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ವ್ಯಾಮೋಹಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. -ಮಹಾಭಾರತ, ಸಭಾ ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (24-06-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :  ಪಾಪ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನರಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಪಕರ್ಮವು ದಾರಿದ್ರ್ಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ದಾರಿದ್ರ್ಯವು ದಾನ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ದಾನಶೀಲನಾಗಬೇಕು. -ಕುವಲಯಾನಂದ ಪಂಚಾಂಗ : 24.06.2018

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (17-06-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :  ಹಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಸುಖ. ಆದರೆ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮರೆಯಾದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. -ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (10-06-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :  ವಿದ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜತ್ವಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸಮಾನವಲ್ಲ. ರಾಜನು ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೂಜಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ವಿದ್ವಾಂಸನು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೂಜಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ.  -ಸುಭಾಷಿತರತ್ನಭಾಂಡಾಗಾರ ಪಂಚಾಂಗ : 10.06.2018 ಭಾನುವಾರ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (03-06-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :   ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಗಂಡಸಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು- ಕೆಟ್ಟದು ಎಂಬ ವಿವೇಚನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಐಹಿಕ ಸುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿದವನು ದುರ್ಬದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರು. ಆ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (27-05-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :  ಯಾರು ಅಲ್ಪ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ `ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು’ ಎಂದು ತೃಪ್ತಿ ಪಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಧಿಯು `ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (20-05-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :  ನಮಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಾಗಲಿ, ಆಯುಧಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಗ್ಗಗಳಿಗೂ-ಬಲೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೂರರೂ, ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳೂ ಆದ ಈ ದಾಯಾದಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ- ಪಳಗಿಸಿದ ಆನೆಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿದೆ!

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (13-05-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :  ಎಲೈ ಕೊಕ್ಕರೆ! ನಿನಗೆ ಹಂಸವಾಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಹಂಬಲವಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೆ..! ಸರಸ್ವತಿ ಯೊಡನೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ

Read more