ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನೆಪ ಎಂದೂ ಅಡ್ಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ,ಮಾ.10 – ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲೇಬೇಕು. ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನೆಪ ಎಂದೂ ಅಡ್ಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಶಾಂತಾ

Read more