ಕಾವೇರಿ ಜಲವಿವಾದ ಮುತ್ಸದ್ಧಿಗಳು ಯಾರು?

ಕಾವೇರಿಯ ಜಲವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ಜನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾದರು. ಅದನ್ನು

Read more