ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (23-01-2019-ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕೋಟಿ ಸುವರ್ಣ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸುರಿದರೂ ಆಯುಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರವೂ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯುಸ್ಸೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಯಾವುದು? -ಪ್ರಬೋಧಸುಧಾಕರ #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (22-01-2019-ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಾಗದೆ ದುಃಖದಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದರೂ ಅರಸನು ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು, ರೋಗಿಗಳು, ಮುದುಕರು ಆಡಿದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹಿತವೇ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (21-01-2019-ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಯಾವಾತನು ಸ್ವಯಂ ವಿಚಾರಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬರಿಯ ಪಂಡಿತನು ಮಾತ್ರ ವಾಗಿರುವನೋ, ಅವನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥವು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸೌಟಿಗೆ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ತಿಳಿಯದಿರುವಂತೆ.  -ಮಹಾಭಾರತ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (20-01-2019-ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಪೈರು ಮೇಯುವ ಆಸೆಯುಳ್ಳ ಎತ್ತನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಳಾದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾದವನನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾವ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (19-01-2019-ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಯಾರು ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೋ ಅವನೇ ದರಿದ್ರ. ಯಾರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲವೋ ಅವನೇ ಶೋಚನೀಯ. ಯಾರು ದುರ್ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತನೋ ಅವನೇ ಪ್ರಭು; ದುರ್ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (18-01-2019-ಶುಕ್ರವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ನಿತ್ಯವೂ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಭಿವಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕವನಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ, ಆಯಸ್ಸು,ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಬಲ- ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. – ಮಹಾಭಾರತ #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (17-01-2019-ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸೂರ್ಯನು ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಂಜೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಊಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಾಗಲೀ, ಅವೇಳೆಯಲ್ಲಾಗಲೀ ಬಂದ ಅತಿಥಿಯು ಊಟ ಮಾಡದೆ ಮಲಗಬಾರದು. – ಮನುಸ್ಮೃತಿ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (16-01-2019-ಬುಧವಾರ )

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವದ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ವಿರುವುದೋ ಅಂಥದ್ದು ತಾಯಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೋದರನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ.– ಹಿತೋಪದೇಶ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (15-01-2019-ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸೂರ್ಯನು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬೆಳಕು ಬೇಡ. ಭೂಮಿಯು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಸತ್ಪುರುಷರು ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. -ಸುಭಾಷಿತರತ್ನ ಭಾಂಡಾಗಾರ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (14-01-2019-ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಬಲವಾದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಹಾವು ಯಾರನ್ನು ತನ್ನ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಚ್ಚುತ್ತದೆಯೋ ಅವನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಚಾಡಿ ಹೇಳುವ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮ

Read more