ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ..? ( ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ದಿನಭವಿಷ್ಯ- 02-07-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :  ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ದುರ್ಜನನಾದವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ರತ್ನದಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾವು ಭಯಂಕರವಲ್ಲವೇ..?  – ನೀತಿಶತಕ ಪಂಚಾಂಗ ; ಸೋಮವಾರ, 02.07.2018 ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಬೆ.05.58

Read more

ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ..? ( ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ದಿನಭವಿಷ್ಯ- 25-06-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :  ಮೂರ್ಖರು ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಆಟದಲ್ಲಿಯೂ, ತಾರುಣ್ಯವನ್ನು ವಿಷಯ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಮುದಿತನವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. –ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ ಪಂಚಾಂಗ : ಸೋಮವಾರ, 25.06.2018 ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಬೆ.05.56 / ಸೂರ್ಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (31-03-2017)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಹೊಟ್ಟೆ ಬಡವಾದಾಗ ಊಟದ ಸಮಯ ಬಂದಿರಲು, ಯಾರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಗೊಡವೆಯಿರುತ್ತದೆ..? ಕಾಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಎಲ್ಲಿ..? ಮೋಕ್ಷದ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು..?  ಪಂಚರಾತ್ರ ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (23-12-2016)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  : ಬುದ್ಧಿ ಹಣದ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಡ್ಡತನ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅವನ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಬೇರೆಯವನಲ್ಲ.  –

Read more