ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸುಂದರ ಗ್ರಾಮ

ತುರುವೇಕೆರೆ, ಆ.15- ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ, ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಿನ ಮಾಡದಂತೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುಂದರ

Read more