ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 55 ಪಿಎಸ್ಐಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೆ. 06 : ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ 55 ಮಂದಿ ಸಿವಿಲ್ ಪಿಎಸ್ಐಗಳನ್ನು

Read more