ಹುಷಾರ್…ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲ..!

ಮನುಷ್ಯನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಋತುಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾತಾವರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಆರು

Read more