ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ : ಸಿಗಂದೂರೇಶ್ವರಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ವಾಪಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ 7 ಮಂದಿ ಮಸಣಕ್ಕೆ

ತುಮಕೂರು, ಮೇ 21- ಕ್ಷಣ ಹೊತ್ತು ಕಳೆದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಿಧಿ ಹಾಗಾಗಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಜವರಾಯನಂತೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಿಂತಿದ್ದ

Read more