ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ, ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ : ಆರ್’ಬಿಐ ಸೂಚನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂ.27- ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೇವೆ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು

Read more