ಪ್ರಾಣಿ ಚರ್ಮದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಂಗಾಲು

ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿರುವ ಚರ್ಮದ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ್ದು, ಈ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದವರು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ

Read more