ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಸತತ 7 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಂಗ್‍ ರೇಪ್ ..!

ಛಾಪ್ರಾ, ಜು.6- ಬಿಹಾರದ ಛಾಪ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂಥ ನೀಚ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ, ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್‍ಮೇಲ್

Read more