ಡೆಡ್ಲಿ ಬ್ಲೂವೇಲ್‍ಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಲಿ

ದಮೋಹ್, ಸೆ.4-ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಲೂವೇಲ್ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಗೇಮ್‍ನಿಂದ ನರಬಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನೂ ಆಪೋಶನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನೀಲಿ ತಿಮಿಂಗಲ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ

Read more