ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದಿದರೆ ನೀವು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ..!

ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದವರಿಲ್ಲ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಶುದ್ಧ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಎಡವಿದ್ದಾರೆ.  ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಬದುಕು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ

Read more