ಹೊಸ ವಷಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ..?

ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. # ಚಾಕೋಲೇಟ್ ಕೇಕ್  ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಮೈದಾಹಿಟ್ಟು-100 ಗ್ರಾಂ, ಬೆಣ್ಣೆ-100 ಗ್ರಾಂ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು-3, ಕೋಕೊಪುಡಿ-2

Read more