ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಗಣತಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರಾಪಿಂಗ್

ಹುಣಸೂರು, ನ.30- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ದೆಶನದಂತೆ 4ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಗರಹೊಳೆ (ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ 8 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ

Read more