ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 4,200 ದೂರು ದಾಖಲು

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ.24- ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 4200 ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 1237 ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎಸಗಲಾದ ದುರಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು

Read more