ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್-ಟಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ..?

ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಕಾಂಡೋಮ್‍ಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಇತರ

Read more