ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (18-04-2019- ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಗೃಹಿಣಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಬೇಕು. ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕುಶಲಳಾಗಿ, ಮನೆಯನ್ನೂ, ಪಾತ್ರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಶುಭ್ರವಾಗಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವಿರಬೇಕು.  -ಮನುಸ್ಮೃತಿ # ಪಂಚಾಂಗ :ಗುರುವಾರ, 18.04.2019

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (17-04-2019- ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ವರು ಪಡೆಯಬಾರದುದನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ; ನಷ್ಟವಾದುದಕ್ಕೆ ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಕಷ್ಟಕಾಲ ದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮನ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ.  -ಸುಭಾಷಿತರತ್ನಭಾಂಡಾಗಾರ # ಪಂಚಾಂಗ :ಬುಧವಾರ,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (16-04-2019- ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯು ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಹಣವು ವಿಲಾಸಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗುವುದು.  -ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (15-04-2019- ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಎಂಥ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯಾರ ಬುದ್ಧಿಯು ಕುಂದುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವನು ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ದಾಟುತ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. -ಪಂಚತಂತ್ರ, ಮಿತ್ರ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (14-04-2019- ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಗುಣವೆಂದರೆ ದಾನ ಮಾಡುವ ಗುಣ. ಅದು ಜ್ಞಾನಗುಣದೊಡನೆ ಬೆರೆತರೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪರಿಮಳವಿಟ್ಟಂತೆಯೇ.  -ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ # ಪಂಚಾಂಗ :ಭಾನುವಾರ,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (13-04-2019- ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಪರೋಪಕಾರವೇ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ; ಇತರರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ಕಾರ್ಯ ನಿಪುಣತೆ; ಸತ್ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಶೆ; ಆಶೆ ಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯೇ ನಿಜವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ. 

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (11-04-2019- ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಅವೇ; ಅದೇ ಕೆಲಸ; ಅಕುಂಠಿತವಾದ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಅದೇ; ಮಾತೂ ಅದೇ; ಮನುಷ್ಯನೂ ಅವನೇ. ಹಣವಿಲ್ಲದಾಗ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಅವನೇ. ಆದರೆ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (10-04-2019- ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಪಂಡಿತರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ದಡ್ಡನೂ ಪಂಡಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬಗ್ಗಡವಾದ ನೀರು ಕತಕಬೀಜದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ತಿಳಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? -ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರ # ಪಂಚಾಂಗ :ಬುಧವಾರ, 10.04.2019 ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಬೆ.06.10

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (09-04-2019- ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಇತರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರ. ಹೊಟ್ಟಿನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬರಿಯ ಅಕ್ಕಿ ಮೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. -ಭಾಗವತ # ಪಂಚಾಂಗ :ಮಂಗಳವಾರ, 09.04.2019 ಸೂರ್ಯ ಉದಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (08-04-2019- ಸೋಮವಾರ )

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದವನು ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲದವನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ತನ್ನವಾದರೂ ಅತೃಪ್ತನಾಗಿ ಸುಖಿಯಾಗಲಾರನು.  -ಭಾಗವತ # ಪಂಚಾಂಗ :ಸೋಮವಾರ

Read more