ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (19-02-2019-ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಅವಿವೇಕಿಗಳಾದ ಈ ಜನರು ಹಣದ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ, ಅದರ ನೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ಸಹಿಸಿದರೂ ಸಹ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಯಸುವವನು ಮುಕ್ತಿ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (18-02-2019-ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದವನು ಯಾವ ಶೈತ್ಯ, ಗಾಳಿ, ಬಿಸಿಲು ಮೊದಲಾದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದಲಾದರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದವನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಸುಖಿಯಾಗಬಹುದು. -ಹಿತೋಪದೇಶ  # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (17-02-2019-ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಚಿನ್ನದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಗಾಜೂ ಸಹ ಮರಕತದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಮೂರ್ಖನೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೀಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. -ಹಿತೋಪದೇಶ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (16-02-2019-ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ಪುಣ್ಯವು ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಪುಣ್ಯವು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಾಲದಿಂದ ಚಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ.  -ಭಾಗವತ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (15-02-2019-ಶುಕ್ರವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಯಾವುದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆಗಬೇಕೋ ಅದು ಯತ್ನ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಅದೃಷ್ಟವಿಲ್ಲವೋ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದೂ ಸಹ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.-ಪಂಚತಂತ್ರ  #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (14-02-2019-ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಯಾವ ರಾಜನಿಗೆ ಸದ್ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯೂ, ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾದರವೂ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವೂ ಇರುವುದೋ ಅಂಥವನು ಚಂಚಲವಾದ ಚಾಮರ ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದುದೂ, ಬೆಳ್ಗೊಡೆಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (13-02-2019-ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಹತ್ತು ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳಾಗಲೀ, ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಾಗಲೀ ಬಯಕೆಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ. ಬಯಕೆಗಳು ಸಫಲವಾದಂತೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಬಯಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.  -ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ # ಪಂಚಾಂಗ : ಬುಧವಾರ,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (12-02-2019-ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಲ್ಲ. ನವರಸ ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಂದೇಹ ಗಳೂ ದೂರವಾಗಿವೆ.

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (10-02-2019-ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ರಾಜನೇ, ನೀನು ಈ ಭೂಮಿಯೆಂಬ ಹಸುವನ್ನು ಕರೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕರುವಿನಂತೆ ಬೆಳೆಸು. ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಭೂಮಿಯೂ ಕೂಡ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (09-02-2019-ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ದೊಡ್ಡ ಗಣಿಗಳಿಂದ ರತ್ನವು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ, ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ರಸಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾವ್ಯವು ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಸಹ, ರಸಿಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಾಗ ಆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

Read more