ಪ್ರೀತಿಸಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಪುತ್ರಿಯರಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆ ವಾಸ, ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಸಾವು

ತಿಪಟೂರು, ಅ. 7– ಹೆಣ್ಣೆ ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣು ಎಂಬ ಗಾದೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಆಕೆ ತುಸು ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಬೀದಿಪಾಲು ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ

Read more