ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಶೋಕಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ತೆರಬೇಕಾದೀತು ಜೋಕೆ..!

ಕೆಂಗೇರಿ, ಅ.6- ಪಾನಮತ ರಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸು ವುದು ಶೋಕಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರು ವುದರಿಂದ ಮಧ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್

Read more