ಒಮ್ಮೆಗೆ 8 ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ನರ ಮನ ಗೆದ್ದ ತೋಳ..!

ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ವುಲ್ಫ್ ಜಾತಿಯ ತೋಳಗಳು ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸಂತತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಜಾತಿಯ ಎಂಟು ತೋಳದ ಮರಿಗಳು ಜನಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಾಣಿ

Read more