ಟ್ವಿಸ್ಟ್-ಟರ್ನ್-ಥ್ರಿಲ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ಆಟ..!

ರೋಲರ್‍ಕೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಲು ಮೋಜಿನ ಸವಾರಿ ಎನಿಸಿದರೂ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ ಏರಿಳಿತದಲ್ಲಿ ಹೃದಯವೇ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಥ್ರಿಲ್

Read more