ಕವಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಧಣಿ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ

  ಬೆಂಗಳೂರು,ಫೆ.23-ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಆಸೆ, ನೆಂಟರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ತ ಬಿಡದಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟರೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾನಿ. ಬಿಡದಿದ್ದರೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ

Read more