ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಗೆ ‘ಗೂಗಲ್’

ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಗೂಗಲ್ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಕಥಾ ವಸ್ತು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಡಾ ವಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ,

Read more