ಗಣಪನಿಗೆ ನೂರಾರು ಹೆಸರು, ನೂರಾರು ರೂಪ, ಯಾವ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಏನು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ..?

– ವಿಶ್ವಾಸ ಸೋಹೋನಿ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ಪೂಜಿಸಿ, ಆರಾಧಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗಣಪತಿ ಎಂದರೆ, ಗಣಗಳ-ಸಮೂಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ, ವಿಶ್ವದ

Read more

ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ವ್ರತದ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತೇ..?

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಅತೀ ಸಡಗರದ ಹಬ್ಬ, ಗೌರೀ ಹಬ್ಬ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಬ್ಬ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ. ಯಾವ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು

Read more