ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪಾಲಿಗೆ ನರಕಸದೃಶ್ಯ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಮೇ 8- ಸ್ಟೆತಸ್ಕೋಪ್ ಹಿಡಿದ ವೈದ್ಯ ಮಾನವೀಯತೆ ಮರೆತರೆ? ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಿಂತ ಒಂದು ಕೈ ಮೇಲು…!  ಹೌದು,

Read more