ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ ಬಳಿ ಸುಖೋಯ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪತನ, ಪೈಲೆಟ್ ಪಾರು

ನಾಸಿಕ್, ಜೂ.27-ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಪಡೆ(ಐಎಎಫ್)ಯ ಸುಖೋಯ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ ಬಳಿ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೈಲೆಟ್ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಿಕ್ ಎಐಎಫ್ ವಾಯು ನೆಲೆಯಿಂದ

Read more