ದಢೂತಿ ಆಸಾಮಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನ ಈ ಬೇರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ

ಬೇರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೊಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ಜಠರದ ಭಾಗವನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಅವರವರ

Read more

ನಾನಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೆಂತೆ ನೀರಿಗಿಂತ ಮದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ

ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮದ್ದಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ನಾವು

Read more