ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (21-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ  ಯಜ್ಞ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದಾನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. -ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿ # ಪಂಚಾಂಗ : 21.10.2018

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (19-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಆಗುವನೋ ಅವನೇ ಮಿತ್ರ. ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಯೋ ಅವನೇ ಮಗ. ಯಾವನು ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನರಿತಿದ್ದಾನೆಯೋ ಅವನೇ ಸೇವಕ, ಸಂತೋಷವುಂಟು ಮಾಡುವವಳೇ ಹೆಂಡತಿ 

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (18-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ನೆರೆಮನೆಯವರ ಸದ್ಗುಣಗಳೂ, ದುರ್ಗುಣಗಳೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವಾಸನೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ.- ಹರಿಹರಸುಭಾಷಿತ # ಪಂಚಾಂಗ : ಗುರುವಾರ, 18.10.2018

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (16-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರು ತ್ತದೋ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳೂ ಉಂಟು. ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟವನ ಪಾಲಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚರ್ಮ ಹಾಸಿದಂತೆ ತಾನೇ..!-ಹಿತೋಪದೇಶ #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (15-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ, ಮನಬಂದಂತೆ ನಡೆದು, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪಡೆದರೂ ಬೇಗನೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾನೆ. -ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (14-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೇ ಧರ್ಮವು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣವಿದ್ದರೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಾರ. ಏನೂ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಋಷಿಗಳು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸದ್ಗತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.-ಗರುಡಪುರಾಣ # ಪಂಚಾಂಗ : ಭಾನುವಾರ,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (13-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಅನರ್ಹವಾದುದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವಾವುದೂ ಫಲಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೂರಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಲೂ ಬಕಕ್ಕೆ ಗಿಣಿಯಂತೆ  ಕಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.-ಮಹಾಭಾರತ, ಸ್ತ್ರೀ # ಪಂಚಾಂಗ : ಶನಿವಾರ, 13.10.2018 ಸೂರ್ಯ ಉದಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (12-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಪರಿಶುದ್ಧತೆ , ತ್ಯಾಗ, ಶೌರ್ಯ, ಸುಃಖದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ  ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದು , ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ಸತ್ಯಶೀಲತೆ ಇವು ಸುಹೃಜ್ಜನರ ಗುಣಗಳು –ಹಿತೋಪದೇಶ  #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (11-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಧನಹೀನನಾಗಿ ನಿಸ್ತೇಜಸ್ಕನಾಗಿರುವ ಪುರುಷನ  ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳೂ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಗಳು ಇಂಗಿಹೋಗುವಂತೆ, ತಾವಾಗಿಯೇ ನಶಿಸುತ್ತವೆ. -ರಾಮಾಯಣ # ಪಂಚಾಂಗ : ಗುರುವಾರ, 11.10.2018 ಸೂರ್ಯ

Read more