ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (14-03-2019- ಗುರುವಾರ )

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೂ, ಕಪಟವರಿಯದವರೂ, ಹೇಳಿದುದನ್ನು ನಡೆಸುವವರೂ, ಪರೋಪಕಾರಿಗಳೂ ಆದ ಜನರು ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಸೇವ್ಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. -ಸುಭಾಷಿತರತ್ನ ಭಾಂಡಾಗಾರ # ಪಂಚಾಂಗ :ಗುರುವಾರ, 14.03.2019

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (13-03-2019- ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಜಡೆಬಿಡಿಸಿದವನು, ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿದವನು, ಕೇಶಲುಂಚನ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಕಾವೀಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಾನಾ ವೇಷ ಹಾಕಿದವನು, ಹೀಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬಹುವಿಧ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮೂಢನು ಕಂಡರೂ ಕಾಣದೆ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (12-03-2019- ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕುಂತೀಪುತ್ರನಾದ ಧರ್ಮರಾಯನೇ, ಬಡವರನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಡ. ರೋಗವಿರುವವನಿಗೆ ಔಷಧ ಹಿತವಾದದ್ದು. ರೋಗವಿಲ್ಲದವನಿಗೇಕೆ ಔಷಧ?  -ಹಿತೋಪದೇಶ # ಪಂಚಾಂಗ :ಮಂಗಳವಾರ, 12.03.2019 ಸೂರ್ಯ ಉದಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (11-03-2019- ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆರಳು-ಬಿಸಿಲು ಗಳು ಒಂದರೊಡನೊಂದು ಕೂಡಿಯೇ ಇರುವುವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ಮವೂ, ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವನೂ ಕೂಡಿಯೇ ಇರುವರು.  -ಸುಭಾಷಿತ ಸುಧಾನಿಧಿ #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (10-03-2019- ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ವಿದ್ವಾಂಸರು ರಚಿಸಿರುವುದು ಮನಃಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲೆಂದು. ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿದೆಯೋ ಅವನೇ ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ. -ಮಹಾಭಾರತ # ಪಂಚಾಂಗ :ಭಾನುವಾರ, 10.03.2019 ಸೂರ್ಯ ಉದಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (09-03-2019- ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರಿಯಳೂ, ಪ್ರಿಯಂವದೆಯೂ ಆದ ಹೆಂಡತಿ, ವಿನೀತನಾದ ಮಗ, ಧನಾರ್ಜನೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿದ್ಯೆ- ಇವು ಆರು ಜನತೆಗೆ ಸುಖಕರವಾದವು.  -ಮಹಾಭಾರತ # ಪಂಚಾಂಗ :ಶನಿವಾರ,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (08-03-2019- ಶುಕ್ರವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಲೀ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದನಾಗಲೀ ಮನಬಂದಂತೆ ನಡೆಯುವವನಾದರೆ ನಿತ್ಯವೂ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.  -ಸುಭಾಷಿತ ಸುಧಾನಿಧಿ # ಪಂಚಾಂಗ :ಶುಕ್ರವಾರ, 08.03.2019 ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಬೆ.06.32

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (07-03-2019- ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೂ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶೂರನನ್ನೂ, ಹಣ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನನ್ನೂ, ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೂ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬಂಧುಗಳನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. -ಹಿತೋಪದೇಶ # ಪಂಚಾಂಗ :ಗುರುವಾರ, 07.03.2019 ಸೂರ್ಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (06-03-2019- ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :ಅರ್ಥವು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಾತು ಮೂಲ. ಅರ್ಥವು ಮಾತಿನೊಡನೆ ಬೆರೆತಿದೆ. ಯಾರು ಆ ಮಾತನ್ನು ಸುಳ್ಳಾದ ಅರ್ಥಕೊಡುವಂತೆ ಆಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಳ್ಳತನವನ್ನೂ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (05-03-2019- ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕಷ್ಟಕಾಲ ಒದಗಿದಾಗ ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರುವನೋ ಅವನೇ ಮಿತ್ರ. ಏಳಿಗೆಯ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಕೆಟ್ಟವನೂ ಸಹ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗುವನು. -ಪಂಚತಂತ್ರ # ಪಂಚಾಂಗ :ಮಂಗಳವಾರ, 05.03.2019 ಸೂರ್ಯ

Read more