ಇರಾನ್ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಟಿಡಿಆರ್-ಟಿಬಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕ್ಷಯರೋಗ…!

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಆರ್-ಟಿಬಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಸಿಕೆ ನಿರೋಧಿ ಕ್ಷಯರೋಗದ ಸೋಂಕು ದೇಶದ ಕೆಲವೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿ ವೈದ್ಯಲೋಕವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ

Read more