ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್ 200 ವಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮುಂಬೈ-ದೆಹಲಿಗೆ ಸ್ಥಾನ

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ.8- ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟಾಪ್ 200 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ(ಐಐಎಸ್ಸಿ),ಮುಂಬೈನ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ(ಐಐಟಿ) ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿವಿಗಳು ಸ್ಥಾನ

Read more