ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ : ಪ್ರಧಾನಿ ಬಣ್ಣನೆ

ಮುಂಬೈ, ಆ.11-ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಪಥವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವು ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

Read more