ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲವೇ…? ಜನರ ಹಿಡಿಶಾಪ

ಬೆಂಗಳೂರು,ಜು.16- ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲವೇ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ. ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರು ಮಾತ್ರ ಇದರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಲೇ

Read more