ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಇಸುಜು ಕಂಪೆನಿಯ ಹೊಸ ಟ್ರಕ್‍ ಬಿಡುಗಡೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.8- ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕೆ ಕಂಪೆನಿಯಾದ ಇಸುಜು ಕಂಪೆನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು (ಟ್ರಕ್) ಬಿಡುಗಡೆ

Read more