ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವೇಳೆ ತಪ್ಪಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು…?

ಬೆಂಗಳೂರು,ಆ.20- ರಿಟನ್ರ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ ವಿವರ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ

Read more