ಜಂಕ್‍ಫುಡ್-ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ

ನವದೆಹಲಿ,ಜ.16-ಜನರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ಜಂಕ್‍ಫುಡ್, ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಅಧಿಕವಿರುವ ಪೇಯ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ

Read more