ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೌತುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ನರಿಮರಿ ..!

ಕಡೂರು, ಜು.29- ನರಿಯ ಮುಖ ನೋಡಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಿದೆ. ಕೆಲವರು ನರಿ ಮುಖ ನೋಡಲು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ನರಿಮರಿಯೇ ಬಂದು

Read more