ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (23-04-2019-ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಲೋಭದಿಂದ ಬುದ್ಧಿತಪ್ಪುತ್ತದೆ; ಲೋಭ ಅತ್ಯಾಸೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಗೊಳಗಾದವನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ದುಃಖಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ.  -ಹಿತೋಪದೇಶ # ಪಂಚಾಂಗ : ಮಂಗಳವಾರ, 23.04.2019

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (22-04-2019-ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಯಾವ ಅರಸನು ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪರಿವಾರದಡೊನೆ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. -ಮಹಾಭಾರತ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (21-04-2019-ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಯೋಗ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಯಾವನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಭಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಂತಕಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂಥವನು ಬಹುಬೇಗನೆ ರಾಜ್ಯಭ್ರಷ್ಟನಾಗುತ್ತಾನೆ; ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಗೆ ಸಮನಾಗುತ್ತಾನೆ  -ರಾಮಾಯಣ # ಪಂಚಾಂಗ : ಭಾನುವಾರ,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (20-04-2019-ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಮಾನವರು ಮದುವೆ, ಮೊದಲಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಡವೆ, ವಸ್ತ್ರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು.  -ಮನುಸ್ಮೃತಿ #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (19-04-2019-ಶುಕ್ರವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸಂತೋಷವೆಂಬ ಅಮೃತದ ಪಾನದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾದವರೂ ಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರೂ ಆದವರಿಗೆ ಯಾವ ಸುಖವಿದೆಯೋ, ಅದು ಹಣದ ಆಸೆಗೊಳಗಾಗಿ ಇತ್ತಲತ್ತ ಓಡುವವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಲಭಿಸಿತು?  -ಪಂಚತಂತ್ರ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (18-04-2019- ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಗೃಹಿಣಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಬೇಕು. ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕುಶಲಳಾಗಿ, ಮನೆಯನ್ನೂ, ಪಾತ್ರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಶುಭ್ರವಾಗಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವಿರಬೇಕು.  -ಮನುಸ್ಮೃತಿ # ಪಂಚಾಂಗ :ಗುರುವಾರ, 18.04.2019

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (17-04-2019- ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ವರು ಪಡೆಯಬಾರದುದನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ; ನಷ್ಟವಾದುದಕ್ಕೆ ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಕಷ್ಟಕಾಲ ದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮನ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ.  -ಸುಭಾಷಿತರತ್ನಭಾಂಡಾಗಾರ # ಪಂಚಾಂಗ :ಬುಧವಾರ,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (16-04-2019- ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯು ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಹಣವು ವಿಲಾಸಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗುವುದು.  -ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (15-04-2019- ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಎಂಥ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯಾರ ಬುದ್ಧಿಯು ಕುಂದುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವನು ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ದಾಟುತ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. -ಪಂಚತಂತ್ರ, ಮಿತ್ರ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (14-04-2019- ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಗುಣವೆಂದರೆ ದಾನ ಮಾಡುವ ಗುಣ. ಅದು ಜ್ಞಾನಗುಣದೊಡನೆ ಬೆರೆತರೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪರಿಮಳವಿಟ್ಟಂತೆಯೇ.  -ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ # ಪಂಚಾಂಗ :ಭಾನುವಾರ,

Read more