ಮಲಗುವಾಗ ಕಾಲಿನ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಟೇಪ್ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಏನುಲಾಭ ಗೊತ್ತೇ..?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಮಲಗುವ ಶೈಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ, ಮಲಗುವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಲಗಬೇಕು ? ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮಲಗಬೇಕು ? ಯಾವ ಭುಜ

Read more